Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113452

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • prowadzi we współpracy merytorycznej z właściwymi komórkami w Ministerstwie kontrole instytutów badawczych w zakresie zgodności działań instytutu z przepisami prawa i statutem;
 • prowadzi, z właściwymi komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie, sprawy dotyczące rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, wniosków o udzielenie informacji publicznej, pytań obywateli i instytucji dotyczących instytutów badawczych w zakresie właściwości Zespołu;
 • uczestniczy w prowadzeniu kontroli wdrażania inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach działania dotyczacego budowy i modernizacji infrastruktury badawczej w instytutach badawczych oraz Centrum Zrównoważonego Rolnictwa Obszarów Górskich i Podgórskich;
 • współpracuje z Departamentem Kontroli i Audytu w zakresie przygotowania harmonogramu kontroli i prowadzenia czynności weryfikacyjno-kontrolnych z wykorzystaniem systemu ARACHNE;
 • przygotowuje w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie projekty opinii, stanowisk i zgód Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem instytutów badawczych;
 • wykonuje zadania z zakresu oceny instytutów badawczych oraz pracy ich dyrektorów;
 • prowadzi sprawy z zakresu kontroli ustawowej uchwał Rad Naukowych instytutów badawczych oraz powoływania i odwoływania członków Rad Naukowych instytutów badawczych;
 • prowadzi, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawy z zakresu opracowywania analiz, opinii, aktów prawnych, programów, stanowisk i dokumentów z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w admnistracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość zasad funkcjonowania instytutów badawczych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe rolnicze lub ekonomiczne lub prawnicze
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorze nad instytutami badawczymi
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu prawa administracyjnego

Najnowsze oferty pracy:

Inżynier systemowy DevSecOps

dzisiaj

IT CONNECT Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Senior Specialist Downstream Process Development

dzisiaj

Polpharma Biologics

mazowieckie / Duchnice

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

dzisiaj

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy obsługa komputera powyżej 4 godzinn dziennie Zakres zadań tworzy grafiki, krótkie filmy, animacje i nagrania na potrzeby BRPP, dokonuje...

Więcej informacji

Specjalista

dzisiaj

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności,...

Więcej informacji