Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114229

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym współpracuje z innymi jednostkami podległymi Ministrowi Finansów przy realizacji zamówień wspólnych, w celu prawidłowej realizacji zadań.
 • Opracowuje treści ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo Zamówień Publicznych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i/lub Biuletynie Zamówień Publicznych oraz treści zawiadomień kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w celu zachowania jawności postępowań.
 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez pełnienie obowiązków sekretarza, członka lub Przewodniczącego Komisji Przetargowej, w celu udzielenia zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Występuje przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym i sądami okręgowymi w postępowaniu skargowym w celu reprezentacji stanowiska Izby.
 • Współpracuje w sporządzaniu rocznego zbiorczego planu zamówień publicznych jakie zostaną udzielone w Izbie Administracji Skarbowej, w celu zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w komórce ds. zamówień publicznych
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Team Leader (German Operational Support Team)

  dzisiaj

  Coloplast Business Centre Sp z o.o.

  mazowieckie /

  Więcej informacji

  Specjalista ds. Socjalnych

  dzisiaj

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Główny specjalista

  dzisiaj

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania...

  Więcej informacji

  Referent w Dziale Zamówień Publicznych

  2023-02-02

  Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ

  mazowieckie / Warszawa

  Zakres obowiązków: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz...

  Więcej informacji