Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126879

Warunki pracy

Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • Obsługuje bieżące procesy HR wynikające ze stosunku pracy pracowników Ministerstwa Zdrowia finansowanych ze środków funduszy zagranicznych (POIiŚ, POWER, NMF III, POPC, projekty POWER, FERS, FEnIKS, FENG) oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia.
 • Prowadzi sprawy pracownicze z zakresu czasu pracy oraz uprawnień urlopowych, a także realizuje zadania z zakresu badań profilaktycznych pracowników Ministerstwa Zdrowia.
 • Sporządza analizy z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń w Ministerstwie Zdrowia oraz bierze udział w obowiązkowej sprawozdawczości (m.in. do GUS, KPRM, PFRON).
 • Prowadzi akta osobowe pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Ministerstwa Zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • znajomość zagadnień ochrony danych osobowych,
 • skuteczna komunikacja,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Pracownik ds. administracji kadrowej

2023-09-21

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej (w...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-09-21

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji