Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 115893

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,


- wysiłek fizyczny • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego.


 

Zakres zadań

 • Tworzy dowody przyjęcia i zakłada karty materiałowe na nowo zakupiony sprzęt i materiały, sprawdza faktury pod względem ilościowym i cenowym
 • Sporządza dokumentację niezbędną do reklamacji materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących,
 • Przyjmuje dostawy do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki, jak również osobiście odbiera sprzęt i materiały z magazynu Komendy Głównej Policji
 • Planuje i przygotowuje zestawienia ilościowe zakupionych i wydanych materiałów - tuszy i tonerów
 • Realizuje zamówienia jednostek garnizonu mazowieckiego na sprzęt i materiały
 • Dystrybułuje materiały eksploatacyjne na terenie obiektu KWP z siedzibą w Radomiu, jak również KMP Radom
 • Rozmieszcza towar w magazynie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży informatycznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Samodzielność,dyspozycyjność, dokładność, skrupulatność umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Najnowsze oferty pracy:

Office Manager

dzisiaj

LeverX Group

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

dzisiaj

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

Więcej informacji
Więcej ofert pracy