Młodsza / Młodszy Inżynier Elektryk

Bergerat Monnoueyr Sp. z o.o. – Oddział Eneria zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów zasilania rezerwowego, kogeneracji, modułów energetycznych stosowanych w przemyśle energetycznym, kolejowym czy morskim przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii firmy CATERPILLAR®.

 

Jesteśmy wyłącznym przedstawiciel koncernu CATERPILLAR® w Polsce w zakresie sprzedaży i serwisu zespołów prądotwórczych i silników przemysłowych.

Ponadto wykonujemy instalacje elektryczne w całym zakresie wysokich, średnich i niskich napięć w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Obecnie poszukujemy kandydatki/kandydata do Działu Projektów i Realizacji na stanowisko:

Młodsza / Młodszy Inżynier Elektryk

Biuro: Izabelin-Dziekanówek

Ul. Modlińska 1, 05-092 Łomianki

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Atrakcyjny system premiowy - premia roczna oraz działowa,
 • Bogaty pakiet socjalny – opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do urlopu, fundusz oszczędnościowy, kartę MultiSport, kartę lunchową,
 • Narzędzia pracy: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy
 • Szkolenia branżowe, możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w przyjaznym zespole ekspertów w swojej dziedzinie.

 

Opis stanowiska:
 • Projektowanie układów instalacji elektrycznych i AKPiA zespołów prądotwórczych przy wsparciu projektanta,
 • Wsparcie kierowników projektów w czasie realizacji projektów w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA,
 • Tworzenie dokumentacji wykonawczej oraz wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji powykonawczej,
 • Współpraca z zespołem projektowym branży mechanicznej i technologicznej,
 • Wsparcie działu sprzedaży w tworzeniu koncepcji projektowych,
 • Uczestnictwo w pracach uruchomieniowych/rozruchowych realizowanych projektów,
 • Uczestnictwo w procesie wyboru dostawców i podwykonawców w zakresie projektowanych układów,
 • Raportowanie działań,
 • Reprezentowanie firmy przed klientem,
 • Doradztwo techniczne.
Od idealnego kandydata oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowani kandydaci po kierunkach: Elektrotechnika, Energetyka lub pokrewne),
 • Doświadczenie na stanowiskach związanych z projektowaniem i uruchomieniami/rozruchami będzie dodatkowym atutem,
 • Podstawowa umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. schematów elektrycznych, schematów automatyki,
 • Podstawowa znajomość układów EAZ i automatyki przemysłowej: zabezpieczenia w sieciach nn i SN, układy pomiaru i regulacji wielkości elektrycznych i fizycznych, sterowniki PLC,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office 365 (w szczególności: Excel, Word, Outlook),
 • Dobra znajomość obsługi pakietu CAD – w szczególności Auto CAD,
 • Znajomość oprogramowania E-plan będzie dodatkowym atutem,
 • Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację,
 • Świadectwo kwalifikacji do 1kV w zakresie eksploatacji i dozoru,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań,
 • Otwartość i umiejętność pracy w zespole.

W dokumentach prosimy uwzględnić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego cv, przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych”

Informujemy, że wyrażając powyższą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać lub zmienić zgodę, kierując informację o jej wycofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1. Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku Modlińska 11, 05-092 Łomianki („Administrator”).
2. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na w/w adres pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres rezygnacja@b-m.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu:
4. przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
5. w celu udziału w przyszłych procedurach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu 2 lat od dnia przesłania CV, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na takie przetwarzanie zgody,
6. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie, ustalenie roszczeń.
7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
8. przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.) w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz
9. zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez Panią/Pana tj. w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 1 k.p. oraz na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Przesłanie do nas CV zawierającego dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 § 1  k.p. postrzegamy jako wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
1. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest dokumentowanie i przechowywanie informacji w celu obrony przed roszczeniami pracownika lub dochodzenie, ustalenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1 p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania Pani/Pana kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenia Pani/Pana oferty.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są spółki z grupy Monnoyeur, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, a po tym okresie przez czas 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym brał Pan/Pani udział.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
7. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inżynier Elektryk

dzisiaj

KRKA Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

CEL PRACY prowadzenie konserwacji instalacji, urządzeń elektroenergetycznych i systemów w zakresie automatyki i elektryki opracowywanie i wdrażanie...

Więcej informacji

Inżynier Elektryk

2023-09-28

NES Global Talent

mazowieckie / Zielonka, k. Warszawy

Twój zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie prac zespołu instalacyjnego w obiektach przemysłowych u klientów; zapewnienie merytorycznego wsparcia...

Więcej informacji