Naczelnik wydziału

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136950

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Zarządza personelem i realizacją zadań w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania regulaminowych zadań Wydziału.
 • Inicjuje, kieruje i współuczestniczy w pracach metodologicznych w przestrzeni krótko i długoterminowej w celu uzyskania wyników opracowań zgodnych z międzynarodowymi standardami w obszarze rachunków narodowych (SNA i ESA), wdrażania nowych rozwiązań metodologicznych, zapewnienia terminowości i jakości realizowanych zadań.
 • Kieruje, nadzoruje i współuczestniczy w pracach związanych z opracowywaniem rachunków niefinansowych sektora przedsiębiorstw oraz sektora instytucji finansowych, analizuje otrzymane wyniki, współpracuje z innymi komórkami departamentu w pracach związanych z bilansowaniem rachunków narodowych, w celu uzyskania terminowych i rzetelnych danych do kwartalnych i rocznych szacunków PKB oraz rocznych szacunków DNB do celów budżetowych UE, jak również wkładu do rocznych i kwartalnych rachunków sektorowych zgodnie z wymogami transmisji danych Eurostatu.
 • Nadzoruje i współuczestniczy w pracach dotyczących globalizacji i analizy jej wpływu na rachunki narodowe w celu poprawy jakości i wiarygodności rachunków sektora przedsiębiorstw niefinansowych.
 • Nadzoruje i współuczestniczy w analizie jednostek typu przedsiębiorstwo oraz w identyfikacji i klasyfikacji sektorowej holdingów i dużych centrali zarządczych w celu poprawy jakości klasyfikacji sektorowej i spełnienia wymogów Eurostatu w tym zakresie.
 • Nadzoruje i współuczestniczy w pracach nad uzgadnianiem rachunku niefinansowego sektora opracowywanym przez GUS i rachunkiem finansowym opracowywanym przez NBP celem poprawy jakości, wiarygodności i spójności metodologicznej rachunków.
 • Współpracuje z przedstawicielami innych resortów (NBP, KNF) oraz organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD) w celu uzyskania wyjaśnień metodologicznych, pozyskania danych i ich interpretacji niezbędnych do wysokiej jakości opracowań w obszarze rachunków niefinansowych
 • Nadzoruje i współuczestniczy w pracach mających na celu oznaczenie jednostek należących do sektora przedsiębiorstw niefinansowych oraz sektora instytucji finansowych i ubezpieczeniowych w BJS w celu poprawy klasyfikacji sektorowej jednostek finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat w statystyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość teorii ekonomii i statystyki
 • Znajomość zasad rachunkowości przedsiębiorstw, finansów i ubezpieczeń
 • Umiejętność czytania i analizy sprawozdań finansowych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z obszaru dotyczącego rachunków narodowych
 • Znajomość przepisów prawa pracy związanych z kierowaniem pracownikami
 • Znajomość zasad funkcjonowania statystyki publicznej i jej struktur organizacyjnych
 • Zarządzanie ludźmi
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja za osiąganie celów
 • Współpraca
 • Wspieranie innowacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Dbałość o rozwój pracowników
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość zasad ESA
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze opracowań rachunków narodowych

Najnowsze oferty pracy:

Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

dzisiaj

Aon

mazowieckie /

Więcej informacji

Kontroler Jakości

dzisiaj

YANGO Sp. z o.o.

mazowieckie / Opacz-Kolonia, 500m od granicy Warszawy

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Naczelnik

2024-05-17

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób...

Więcej informacji

Naczelnik wydziału

2024-05-17

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji