Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116398

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na partrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer i inne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca pod presją czasu, przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w celu zapewnienia właściwego ich obiegu.
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień w celu podejmowania czynności w imieniu Naczelnika, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania, innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o KAS oraz w przepisach odrębnych a także sygnalizuje przypadki nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w Urzędzie w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną, gromadzi informacje zarządcze oraz koordynuje sprawozdawczość z zakresu funkcjonowania Urzędu w celu właściwej pracy Urzędu.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach: obsługi kadrowej (w tym rozpatrywanie przekazanych do załatwienia skarg na pracowników obsługujących Naczelnika oraz wniosków i petycji), gospodarowania mieniem, eksploatacyjno - zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz magazynów archiwum zakładowego w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika.
 • Koordynuje sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w celu zapewnienia poprawności udzielanych informacji.
 • Prowadzi sekretariat w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Orientacja na klienta
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Poltax, Biblioteka Akt, Poltax 2B, Kontrola, CZM.

Najnowsze oferty pracy:

Product Manager

dzisiaj

PRO-TALENT MARCIN GRALEWSKI

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

dzisiaj

JT S.A.

mazowieckie / Warszawa, Białołęka

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referent

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

mazowieckie / Ożarów Mazowiecki

Księgowanie operacji gospodarczych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, ekonomiczne

Więcej informacji

Starszy referent

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

mazowieckie / Legionowo

Cel stanowiska: zapewnienie obsługi kancelaryjno-korespondencyjnej oraz funkcjonowania sekretariatu Wydziału.Zadania podstawowe:1) zapewnienie obsługi...

Więcej informacji