Specjalista

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116705

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku.  Odpowiednio dostosowana toaleta dla osób poruszających się na wózkach.


Delegcje służbowe związane z dokonywaniem czynności dowodowych poza siedzibą Urzędu. 

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w zakresie określonym w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz ustawie o emeryturach i rentach z FUS
 • wydawanie lub przygotowywanie projektów orzeczeń administracyjnych w celu rozstrzygnięcia sprawy
 • dokonywanie czynności dowodowych poza siedzibą Urzędu
 • informowanie (telefonicznie lub bezpośrednio) uczestników postępowań o stanie faktycznym i prawnym rozpoznawanych spraw
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane za pośrednictwem Urzędu do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje i postanowienia wydane przez Szefa Urzędu w sprawach należących do właściwości Wydziału
 • reprezentowanie Szefa Urzędu w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnych w sprawach należących do właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub historyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne, w tym sądowo – administracyjne oraz znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych dotyczącego tej problematyki
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych -w zakresie realizowanym przez Urząd
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 19 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
 • znajomość historii XX wieku, w szczególności okresu II wojny światowej i okresu powojennego
 • umiejętność kierowania tokiem postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego (angielski/ niemiecki/ rosyjski w stopniu komunikatywnym)

Najnowsze oferty pracy:

Technik Elektroradiologii do Pracowni Diagnostyki Obrazowej

dzisiaj

EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp. z o.o.

mazowieckie / Otwock

Więcej informacji

Konsultant / Konsultantka w Sklepie Firmowym T-Mobile

dzisiaj

T-Mobile Polska S.A.

mazowieckie / Warszawa, CH Arkadia

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, obciążenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

wczoraj

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze...

Więcej informacji