Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116982

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca przy komputerze


- obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty) w ramach rozpatrywania skarg i interwencji,


- wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na   wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.


 - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania od decyzji i postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień Głownego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz bierze udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 • Rozpatruje skargi i przygotowuje wkład merytoryczny do odpowiedzi na zapytania parlamentarzystów oraz skargi na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
 • Nadzoruje prowadzenie kontroli określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza.
 • Prowadzi kontrole lub współuczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub chemii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub w laboratorium pomiarowo-badawczym w zakresie emisji do powietrza
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej.
 • Znajomość Kpa
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców.
 • Umiejętność inerpretacji przepisów p[rawnych i stosowania prawa w praktyce.
 • Biegła znajomość obsługi komutera w środowisku Windows (Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodyk wykonywania badań i pomiarów w zakresie emisji do powietrza.
 • znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi - ArcGIS

Najnowsze oferty pracy:

Office Manager

dzisiaj

LeverX Group

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

dzisiaj

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista / Starszy Specjalista w Oddziale Produkcji Wody

2023-03-21

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Warszawa, ul. Koszykowa 81

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości...

Więcej informacji

Specjalista ds. odpadów – pracownik działu handlowego

2023-03-21

REMONDIS Sp. z o.o. Dział Odpadów Specjalnych

mazowieckie / Warszawa

sporządzania ofert, umów i aneksów udziału w przetargach prac administracyjnych związanych z obsługą klientów spółki utrzymywania stałego kontaktu z...

Więcej informacji