Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 133427

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa


- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- pomieszczenie biurowe,


- praca przy monitorze ekranowym, w otoczeniu urządzeń biurowych.


 

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację kancelaryjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami w tym m.in.: dzienniki korespondencyjne i podawcze, rejestry teczek jawnych, książek doręczeń, listy obecności oraz inną pomocniczą dokumentację.
 • przyjmuje, ewidencjonuje, rozdziela i wysyła korespondencję i przesyłki jawne
 • obsługuje system informatyczny SWOP w zakresie urlopów policjantów i pracowników wydziału oraz prowadzi niezbędną w tym zakresie ewidencję
 • prowadzi i aktualizuje zbiory jawnych aktów prawnych/aktów kierowania zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • prowadzi rejestr Poczty Resortowej i Poczty Specjalnej oraz obsługuje aplikację Poczty Polskiej E-Nadawca
 • archiwizuje dokumenty służbowe oraz dokonuje brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w sekretariacie wydziału zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz pocztę elektroniczną
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały biurowe i druki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Systematyczność
 • Skrupulatność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka angielskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka hiszpańskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referent ds. administracyjno-biurowych

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

mazowieckie / Gostynin

bieżąca obsługa spraw administracyjno-biurowych, zaopatrzenie biura w niezbędne materiały, prowadzenie wewnętrznego obiegu dokumentacji, rejestracja i...

Więcej informacji

Referent ds. handlowo - biurowych

wczoraj

Miejski Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Płock

Obsługa klienta, kompletowanie zamówień, przygotowanie towaru do wysyłki, wystawianie faktur, obsługa programu magazynowego, przyjmowanie faktur,...

Więcej informacji