Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115760

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Pozyskuje dane oraz wykonuje na ich podstawie analizy dotyczące zagadnień o systemowym charakterze i strategicznym znaczeniu z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności dotyczące funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, finansowania ich działalności i kształcenia oraz międzynarodowych rankingów tych podmiotów z wykorzystaniem publikacji w języku angielskim.
 • Przeprowadza ewaluację, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i ekspertami zewnętrznymi, funkcjonujących rozwiązań oraz proponowanych zmian systemowych w polskim szkolnictwie wyższym, mającą na celu zapewnienia skuteczności instrumentów polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego.
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów na potrzeby planowania strategicznego dotyczącego funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z przyznawaniem środków w ramach programów strategicznych „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz „Regionalna inicjatywa doskonałości” (dalej: inicjatywy doskonałości), przygotowuje dokumenty związane z realizacją programów (w tym ogłoszenia, komunikaty, wzory wniosków, projekty umów) w celu sprawnego przeprowadzenia konkursów i przyznania środków finansowych w ramach programów.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu analiz i propozycji rozwiązań systemowych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie dostępu do informacji naukowej.
 • Monitoruje tendencje rozwojowe i identyfikuje najlepsze praktyki krajowe i międzynarodowe w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów przepisów legislacyjnych wdrażających koncepcję rozwiązań systemowych przygotowywanych przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, organizacjach pozarządowych lub podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • znajomość metod i technik prowadzenia analiz w wymiarze systemowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (w tym arkuszy kalkulacyjnych) oraz statystyki opisowej i metod ilościowych
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, myślenie analityczne, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metod i technik prowadzenia analiz z wykorzystaniem pakietów statystycznych

Najnowsze oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Endoskopia)

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Żoliborz, ul. Szamocka 6

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Systemów IT

wczoraj

PLAY

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy