Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116148

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca związana z obsługą klienta, praca na parterze, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • sporządza protokoły z przebiegu posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
 • przygotowuje zawiadomienia o skierowaniu na badania specjalistyczne oraz współpracuje z członkami Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz osobami przeprowadzającymi badania
 • przygotowuje w postępowaniu odwoławczym projekty pism w sprawie uzupełnienia dokumentacji medycznej oraz pozostawieniu sprawy bez rozpoznania
 • przygotowowuje w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON) zawiadomienia o posiedzeniu składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • opracowuje harmonogramy posiedzeń składów orzekających, wokandy oraz prowadzi wykaz posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • współpracuje z członkami Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach sporządzania dodatkowych opinii i konsultacji
 • kompletuje i przekazuje akta spraw do właściwych miejscowo miejskich i powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, współpracy w zespole, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Office Manager

  dzisiaj

  LeverX Group

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

  dzisiaj

  PGE Dystrybucja S.A.

  mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Specjalista

  dzisiaj

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2....

  Więcej informacji

  Specjalista

  dzisiaj

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Wydział Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb...

  Więcej informacji