Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116300

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Obsługuje centralny rachunek bieżący budżetu państwa, w szczególności w zakresie realizacji dyspozycji płatności dotyczących zasilenia dysponentów części budżetowych w środki na: wydatki budżetowe, zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, dyspozycji płatności dotyczących przychodów i rozchodów budżetu państwa oraz prognozuje poziom lokat na dany miesiąc dla Narodowego Banku Polskiego (NBP)
 • Prowadzi rachunkowość budżetu państwa, sporządza wewnętrzne dowody księgowe, raporty księgowe oraz analizy i zestawienia w zakresie właściwości wydziału
 • Udziela wyjaśnień i opinii w sprawach stosowania obowiązujących regulacji prawnych dotyczących szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa i operacji na rachunkach
 • Współpracuje z NBP w zakresie zasad ustalania stanu środków budżetu państwa i obsługi bankowej centralnego rachunku bieżącego budżetu
 • Sporządza dla Najwyższej Izby Kontroli (NIK) analizy i raporty z zakresu właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu zasad rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość, na poziomie średniozaawansowanym, arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia
 • Znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor
 • Znajomość baz danych np. w MS Access

Najnowsze oferty pracy:

Office Manager

dzisiaj

LeverX Group

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

dzisiaj

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Główny Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas...

Więcej informacji

Transfer Pricing Manager

wczoraj

Medicover Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

The successful candidate will be at a Group Level responsible for : Oversight on the Groups transfer pricing matters and partnering with multiple stakeholders...

Więcej informacji