Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125428

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych


-         podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem


-         większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej


-         praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie


-         praca w siedzibie urzędu,


-         praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


-         praca w pokoju wieloosobowym


-         pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych


-         praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestr spraw parlamentarnych, przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do GDDKiA bezpośrednio interpelacje, zapytania poselskie, interwencje oraz wystąpienia posłów i senatorów oraz przygotowuje projekty odpowiedzi do ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw transportu w ww. sprawach.
 • Prowadzi rejestr postulatów i inicjatyw organów i instytucji zewnętrznych oraz obywateli. Przygotowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia obywateli, orangów administracji publicznej i instytucji.
 • Prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przygotowuje projekty pism w ramach prowadzonych postępowań z zakresu informacji publicznej, w tym projekty decyzji administracyjnych.
 • Opracowuje projekty stanowisk z zakresu współpracy z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych, związków pracodawców oraz innych organizacji działających na rzecz dróg krajowych oraz koordynuje współpracę z tymi organami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy