RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Kierownik robót sanitarnych

2024-04-19

NES Global Talent

mazowieckie / Płock

Zakres obowiązków: prowadzenie robót budowlanych w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym, sporządzanie harmonogramu...

Więcej informacji

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. ruchu

2024-04-19

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska: Udział w przygotowaniu i realizacji szkoleń pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego; Udział w pracach...

Więcej informacji

Kontroler Finansowy

2024-04-19

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Przygotowanie rocznego budżetu , planu wieloletniego, forecastu – kontrola ich realizacji wraz z analizą odchyleń Przygotowywanie...

Więcej informacji

Przedstawiciel Handlowy - Konsultant Edukacyjny

2024-04-19

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

mazowieckie / Warszawa

Miejsce pracy: Warszawa Twoim zadaniem będzie: Współpraca oraz budowanie długofalowych relacji w branży edukacyjnej – z dyrektorami szkół i...

Więcej informacji

Finance Manager

2024-04-19

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Tworzenie krótko i długoterminowych strategii finansowych w firmie Zarządzanie działem finansów Kontakt z instytucjami finansowymi...

Więcej informacji

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Współpracy z Samorządami

2024-04-19

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie / Warszawa

Zakres czynności: przygotowanie wniosków do jednostek samorządu terytorialnego o wyrażenie zgody w formie Oświadczenia woli na nabycie nieruchomości...

Więcej informacji

Księgowa / Księgowy

2024-04-19

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Prowadzenie ewidencji księgowych Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami Przygotowywanie przelewów bankowych Tworzenie...

Więcej informacji

Specjalista / Specjalistka ds. podatków

2024-04-19

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rozliczeń podatkowych w firmie – CIT, VAT, PIT, IFT, podatek u źródła, podatek od nieruchomości Sporządzanie...

Więcej informacji

Analityk Finansowy

2024-04-19

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planów wieloletnich Kontrola kosztów Analiza rentowności...

Więcej informacji

Główna Księgowa / Główny Księgowy

2024-04-19

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRS Współpraca z instytucjami zewnętrznymi Weryfikacja deklaracji podatkowych takich jak...

Więcej informacji