RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2....

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) 2. krajowe...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją przeprowadzanie kontroli w innych urzędach...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca na stanowisku wiąże się z: nietypowymi godzinami pracy ( w tym dyżury), krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi,...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca pod presją czasu, praca w zespole...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Godziny pracy: 7:30 do 15:30. Budynek nie jest...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku nie jest...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności...

Więcej informacji

Specjalista

2024-07-15

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie,...

Więcej informacji