RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2024-04-18

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu...

Więcej informacji

Specjalista

2024-04-18

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań . Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-04-18

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Praca pod presją czasu; Zagrożenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-04-18

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-04-18

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Inspektor

2024-04-18

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Więcej informacji

Referent

2024-04-18

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W...

Więcej informacji

Referent

2024-04-18

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W...

Więcej informacji

Referent

2024-04-18

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca na wysokości do...

Więcej informacji

Referendarz

2024-04-18

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji