RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Informatyk

2023-01-30

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Naprawa awarii systemów/aplikacji kluczowych dla...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-30

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Referent

2023-01-30

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Radom

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Praca w siedzibie Urzędu w budynku z podjazdem dla osób...

Więcej informacji

Referent

2023-01-30

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze, w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W...

Więcej informacji

Referent

2023-01-30

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych...

Więcej informacji

Referent

2023-01-30

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-30

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-30

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Referent

2023-01-30

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Mława

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku. Budynek posiada platformę dla osób z...

Więcej informacji

Referent

2023-01-30

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na parterze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych...

Więcej informacji