RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-03-26

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności,...

Więcej informacji

Młodszy księgowy

2023-03-26

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się przy ul. Białobrzeskiej 53a...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-26

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-26

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-03-26

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Referent

2023-03-26

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Kozienice

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.Stanowisko pracy spełnia wymogi...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-03-26

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki pracy: praca biurowa w siedzibie urzędu, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner). Miejsce i...

Więcej informacji

Kustosz

2023-03-26

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca na III piętrze budynku magazynowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do budynku i windy dla wózków...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-03-26

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Inspektor zakładów górniczych

2023-03-26

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza,...

Więcej informacji