RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Inspektor weterynaryjny

2023-01-28

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu

mazowieckie / Grójec

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu. Wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-28

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy...

Więcej informacji

Starszy informatyk

2023-01-28

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-28

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - działanie pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne...

Więcej informacji

Referendarz

2023-01-28

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-28

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym,...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-28

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-28

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany...

Więcej informacji

Inspektor weterynaryjny

2023-01-28

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim

mazowieckie / Ożarów Mazowiecki

Warunki pracy - praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - długotrwała praca przy komputerze - praca w terenie (dojazdy samochodem do celów...

Więcej informacji

Starszy referent

2023-01-28

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest...

Więcej informacji