RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Inżynier Automatyk

2023-11-21

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków: Nadzorowanie, udoskonalanie oraz optymalizację procesów technologicznych, Udział we wdrażaniu nowych maszyn i wyrobów do...

Więcej informacji

Inspektor

2023-11-21

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Bronisze

Warunki pracy praca w terenie, stres związany z obsługa klienta zewnętrznego, wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji

Inspektor

2023-11-21

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie

mazowieckie / Pruszków

Warunki pracy Praca administracyjno- biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie. Zakres zadań sporządzanie pism oraz...

Więcej informacji

Inspektor

2023-11-21

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca w siedzibie urzędu, - kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami, - wysiłek fizyczny, - sztuczne i naturalne oświetlenie, -...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-11-21

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany...

Więcej informacji

Fakturzystka

2023-11-21

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

mazowieckie / Przasnysz

prowadzenie dokumentacji sklepu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

Więcej informacji

Inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

2023-11-21

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-11-21

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Inspektor weterynaryjny

2023-11-21

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu

mazowieckie / Sierpc

Warunki pracy -zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu, poza siedzibą urzędu ( teren powiatu sierpeckiego) od...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-11-21

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się...

Więcej informacji