RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Główny specjalista

2023-11-17

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-11-17

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-11-17

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-11-17

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-11-17

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,...

Więcej informacji

Audytor wewnętrzny

2023-11-17

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku nie jest...

Więcej informacji

Cybersecurity expert

2023-11-17

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

okres próbny Departament Cyberbezpieczeństwa

Więcej informacji

Rpa developer

2023-11-17

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

okres próbny

Więcej informacji

Ekspert w zespole analiz i modelowania cyberzagrożeń

2023-11-17

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

okres próbny Departament Cyberbezpieczeństwa

Więcej informacji

Młodszy specjalista ds. badań (ankieter)

2023-11-17

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

okres próbny Biuro Jakości Klienta Korporacyjnego i Przedsiębiorstw

Więcej informacji