RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Asystent projektanta w branży sterowania ruchem kolejowym (srk)

2023-08-25

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja, analizy i wsparcie w opiniowaniu opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez...

Więcej informacji

Specjalista

2023-08-25

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (kilka razy w roku...

Więcej informacji

Sekretarz

2023-08-25

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, -...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-08-25

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca związana z obsługa klienta, praca na III piętrze; permanentna obsługa klientów...

Więcej informacji

Specjalista

2023-08-25

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się...

Więcej informacji

Specjalista

2023-08-25

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu, w terenie (w szczególności kontrole, rozprawy administracyjne), wyjazdy...

Więcej informacji

Specjalista

2023-08-25

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca na stanowisku wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz...

Więcej informacji

Specjalista

2023-08-25

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym czasu pracy, godziny pracy 7:30 do 15:30, Praca w siedzibie Oddziału,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-08-25

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją...

Więcej informacji

Specjalista

2023-08-25

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji