RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-02-25

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4...

Więcej informacji

Specjalista

2023-02-25

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Budynek może stwarzać problemy dla...

Więcej informacji

Referent

2023-02-25

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest...

Więcej informacji

Naczelnik wydziału

2023-02-25

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne...

Więcej informacji

Specjalista

2023-02-25

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-02-25

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-02-25

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w pokoju wieloosobowym, praca przy komputerze oraz przy...

Więcej informacji

Specjalista

2023-02-25

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania...

Więcej informacji

Inspektor

2023-02-25

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa , Praca przy monitorze ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca przy oświetleniu...

Więcej informacji

Referent

2023-02-25

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych...

Więcej informacji