RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Młodszy specjalista

2023-03-06

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca samodzielna administracyjno - biurowa, · praca w...

Więcej informacji

Specjalista

2023-03-06

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie wyjazdy...

Więcej informacji

Inspektor

2023-03-06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4...

Więcej informacji

Specjalista

2023-03-06

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-06

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach...

Więcej informacji

Starszy informatyk

2023-03-06

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych....

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-06

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-06

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na III piętrze; zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych; praca...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-06

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach...

Więcej informacji

Referent

2023-03-06

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe. Praca...

Więcej informacji