RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-02-23

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie; - praca przy komputerze; -...

Więcej informacji

Specjalista

2023-02-23

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany...

Więcej informacji

Referent

2023-02-23

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada podjazd oraz windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-02-23

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze. Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-02-23

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, -...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-02-23

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-02-23

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych....

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-02-23

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Praca pod presją czasu. Budynek nieprzystosowany dla osób...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-02-23

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Praca pod presją czasu; Zagrożenie...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-02-23

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Budynek znajdujący się w...

Więcej informacji