RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Starszy laborant

2023-03-05

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca laboratoryjna, - kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, - umiarkowany wysiłek fizyczny, - wykonywanie posiewów, przesiewów,...

Więcej informacji

Specjalista

2023-03-05

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-03-05

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-05

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Inspektor weterynaryjny

2023-03-05

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach

mazowieckie / Kozienice

Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach w budynku parterowym oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-05

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany...

Więcej informacji

Referent

2023-03-05

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres...

Więcej informacji

Młodszy księgowy

2023-03-05

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-05

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Referendarz

2023-03-05

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji