RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista ds. rozwoju systemu ryzyka rynkowego

2023-03-04

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Ryzyka Rynkowego

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-04

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

Więcej informacji

Inspektor weterynaryjny

2023-03-04

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

mazowieckie / Łosice

Warunki pracy Zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-04

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa,...

Więcej informacji

Starszy księgowy

2023-03-04

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod presją czasu. Praca w budynku mieszczącym się w centrum Warszawy,...

Więcej informacji

Podreferendarz

2023-03-04

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Młodszy księgowy

2023-03-04

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-03-04

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Budynek znajdujący się w...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-04

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-04

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie,...

Więcej informacji