RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Konsultant ds. Wsparcia Technicznego

2024-04-10

Praca.pl Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska: Wsparcie techniczne klientów przez telefon, email i system zgłoszeniowy, Rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników, Utrzymanie...

Więcej informacji

Moderator treści

2024-04-10

Praca.pl Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska: Nadzorowanie i kontrolowanie publikowanej treści Interwencja w przypadku otrzymywania skarg lub zawiadomień o treściach niezgodnych z...

Więcej informacji

Przedstawiciel Handlowy ds. Biznesu (Energia, Gaz, Ciepło Miejskie)

2024-04-10

DGE Sp. z o.o.

mazowieckie / Płock

Twój zakres obowiązków Aktywne oraz efektywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów MŚP Sprzedaży produktów i usług (energia, gaz, optymalizacja...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-04-10

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca na stanowisku wiąże się z: wysiłkiem fizycznym, pracą na wysokości do 3 m oraz styczność z grzybami pleśniowymi, roztoczami i...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-04-10

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-04-10

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-04-10

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Nietypowe godziny pracy - w tym dyżury...

Więcej informacji

Specjalista ds. inżynierii baz danych ryzyka kredytowego

2024-04-10

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Aplikacji Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw

Więcej informacji

Starszy programista python

2024-04-10

PKO Bank Polski

mazowieckie / Wiele Miast

na czas określony IT

Więcej informacji

Ekspert/ starszy specjalista ds. współpracy z nadzorem

2024-04-10

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Zgodności

Więcej informacji