RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Starszy specjalista

2024-07-15

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Częste reprezentowanie urzedu na zewnątrz Zagrożenie korupcją Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie Opis dostępności budynku dla...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją przeprowadzanie kontroli w innych urzędach...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na I piętrze; zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku nie jest...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa; praca w siedzibie wydziału; praca na IV piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; zagrożenie korupcją; praca przy...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Praca pod presją czasu; Zagrożenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-07-15

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługa urządzeń biurowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Więcej informacji