RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Specjalista

dzisiaj

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

dzisiaj

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,...

Więcej informacji

Główny specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: praca w terenie permanentna obsługa klientów zewnętrznych...

Więcej informacji

Specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korpucją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Budynek ul. Senatorska 14 budynek...

Więcej informacji

Zastępca kierownika oddziału

dzisiaj

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, brak...

Więcej informacji

Inspektor

dzisiaj

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno - biurowa, - zagrożenie korupcją,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

dzisiaj

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w...

Więcej informacji

Główny specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Specjalista

dzisiaj

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji