RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Starszy specjalista

2024-05-16

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) w...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-16

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy W arunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna, administracyjno - biurowa, w siedzibie...

Więcej informacji

Inżynier budowy

2024-05-16

Dom Pełen Energii Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: planowanie, organizowanie i nadzorowanie budów domów jednorodzinnych; kontrola jakości oraz terminowości prac zleconych firmom...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-16

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-16

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-16

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Praca biurowa przy komputerze Opis dostępności budynku...

Więcej informacji

Specjalista

2024-05-16

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji

Pracownik ds. Logistyki Eksportowej

2024-05-16

Praca.pl

mazowieckie / Ostrołęka

Zakres obowiązków: Obsługa zamówień eksportowych (WDT), w tym dokumentacja i współpraca z agencjami celnymi Aktywne sprzedaże i realizacja celów...

Więcej informacji

Specjalista

2024-05-16

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Specjalista

2024-05-16

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji