RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Młodszy specjalista

2024-04-12

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Więcej informacji

Kierownik oddziału

2024-04-12

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (w przypadku oddelegowania pracownika do udziału w spotkaniach zewnętrznych lub...

Więcej informacji

Inspektor wojewódzki

2024-04-12

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu - w terenie, wyjazdy służbowe (krajowe lub zagraniczne), praca...

Więcej informacji

Specjalista

2024-04-12

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Referendarz

2024-04-12

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Doradca Ubezpieczeniowy

2024-04-12

Praca.pl Sp. z o.o.

mazowieckie / Radom

Zakres odpowiedzialności: Analiza potrzeb klientów i dobór odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych; Przygotowywanie i prezentowanie ofert...

Więcej informacji

Doradca Ubezpieczeniowy

2024-04-12

Praca.pl Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Zakres odpowiedzialności: Analiza potrzeb klientów i dobór odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych; Przygotowywanie i prezentowanie ofert...

Więcej informacji

Specjalista ds. BHP

2024-04-12

Praca.pl Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Obowiązki: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i procedur BHP w firmie Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników Przeprowadzanie...

Więcej informacji

Inspektor

2024-04-12

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Bronisze

Warunki pracy wysiłek fizyczny, praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-04-12

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji