RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Doradca firm

2024-06-12

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas nieokreślony

Więcej informacji

Doradca klienta zamożnego

2024-06-12

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony

Więcej informacji

Specjalista ds. szkoleń bhp

2024-06-12

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Więcej informacji

Doradca klienta zamożnego

2024-06-12

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony

Więcej informacji

Specjalista ds. zabezpieczenia informacji

2024-06-12

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

umowa na zastępstwo .

Więcej informacji

Specjalista

2024-06-12

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Zagrorzenie korupcją; Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-06-12

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Zagrorzenie korupcją; Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2024-06-12

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Grójec

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Godziny pracy 7:30 do 15:30. Budynek jest...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-06-12

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Podreferendarz

2024-06-12

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: kontakty z podmiotami gospodarczymi i przedstawicielami...

Więcej informacji