RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Samodzielny referent

2024-02-20

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek...

Więcej informacji

Specjalista

2024-02-20

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach...

Więcej informacji

Specjalista

2024-02-20

Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

mazowieckie / Lipsko

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem urządzeń tj.: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax oświetlenie naturalne i sztuczne przy wejściu...

Więcej informacji

Specjalista

2024-02-20

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2024-02-20

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

mazowieckie / Radom

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka,...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2024-02-20

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

mazowieckie / Radom

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - nietypowe godziny pracy - dyżury, - wyjazdy służbowe do pracy w...

Więcej informacji

Starszy referent

2024-02-20

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek...

Więcej informacji

Starszy referent

2024-02-20

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-02-20

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy · częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...

Więcej informacji

Specjalista ds. Kadr

2024-02-20

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie / Warszawa, ul. Żwirki i Wigury

Główne zadania: prowadzenie akt osobowych: nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych; sporządzanie dokumentów kadrowych zgodnie z...

Więcej informacji