RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Starszy inspektor

2023-01-20

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-20

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb...

Więcej informacji

Referent

2023-01-20

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

Warunki pracy Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada windę, korytarze i...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-20

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Młodszy specjalista

2023-01-20

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Więcej informacji

Radca prawny

2023-01-20

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-01-20

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na II, IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w...

Więcej informacji

Podreferendarz

2023-01-20

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-20

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - stres związany z odpowiedzialnością za realizację zadań, -...

Więcej informacji

Starszy referent

2023-01-20

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Żyrardów

Warunki pracy Urząd mieści się w budynku zabytkowym, trzykondygnacyjnym, nie posiada windy i pochylni. Toalety nieprzystosowane dla osób...

Więcej informacji