RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-09-12

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe....

Więcej informacji

Specjalista

2023-09-12

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością...

Więcej informacji

Specjalista

2023-09-12

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-09-12

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-09-12

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-09-12

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych....

Więcej informacji

Specjalista

2023-09-12

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-09-12

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Nietypowe godziny pracy. Wyjazdy służbowe. Praca w budynku...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-09-12

Komenda Miejska Policji w Radomiu

mazowieckie / Radom

Warunki pracy - praca w godzinach 7.30-15.30, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, - oświetlenie natruralne i sztuczne, - stanowisko pracy...

Więcej informacji

Referent

2023-09-12

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy...

Więcej informacji