RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-01-08

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-08

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-01-08

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się...

Więcej informacji

Referent

2023-01-08

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Pruszków

Warunki pracy Stanowisko pracy znajduje się w dziewięciokondygnacyjnym budynku biurowym, z czego pomieszczenia Urzędu Skarbowego zlokalizowane są na...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-08

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-08

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Problemy związane ze zmianami przez zamawiających...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-08

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji

Referendarz

2023-01-08

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-08

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji

Inspektor

2023-01-08

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

mazowieckie / Siedlce

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - nietypowe godziny pracy - dyżury Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji