RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Kontroler skarbowy

2024-05-27

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno- biurowego, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada...

Więcej informacji

Specjalista

2024-05-27

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-27

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-27

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-27

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-27

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, obciążenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-05-27

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji

Starszy inspektor weterynaryjny

2024-05-27

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

mazowieckie / Żyrardów

Warunki pracy Praca dwa dni w tygodniu w godzinach 07:30-15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie oraz poza nią - wyjazdy...

Więcej informacji

Kontroler skarbowy

2024-05-27

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową....

Więcej informacji

Referent

2024-05-27

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Białobrzegi

Warunki pracy Wykonywanie typowych czynności biurowych polegających między innymi na obsłudze monitora ekranowego - powyżej 4 godzin dziennie. Praca...

Więcej informacji