RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-01-19

Ministerstwo Finansów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4...

Więcej informacji

Archiwista

2023-01-19

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca na II piętrze budynku biurowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do budynku i windy dla wózków...

Więcej informacji

Referendarz

2023-01-19

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-19

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji

Referent

2023-01-19

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest...

Więcej informacji

Młodszy księgowy

2023-01-19

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Siedziba Urzędu znajdująca się na ul. Białobrzeskiej 53a jest...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-19

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-19

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją...

Więcej informacji

Nauczyciel języka angielskiego

2023-01-18

AllRight

mazowieckie /

A passion for working with children, and a willingness to learn new skills At least a B2 in English Availability to teach for at least 15 hours per week...

Więcej informacji

Sprzedawca

2023-01-18

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu

mazowieckie / Niedarczów Górny-Kolonia

obsługa klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Więcej informacji