RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Specjalista

2023-01-16

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-16

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-16

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania...

Więcej informacji

Inspektor weterynaryjny

2023-01-16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

mazowieckie / Łosice

Warunki pracy Zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od...

Więcej informacji

Radca

2023-01-16

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie komunikacji wewnętrznej przy...

Więcej informacji

Inspektor

2023-01-16

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

mazowieckie / Grójec

Warunki pracy praca biurowa pow. 4 godzin przy komputerze Zakres zadań prowadzi obsługę urlopową policjantów i pracowników Policji prowadzi dokumentację...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-16

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Stres, Praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-01-16

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-16

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek...

Więcej informacji

Radca

2023-01-16

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, np. konferencje...

Więcej informacji