RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Główny specjalista

2024-03-15

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-03-15

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Stanowisko zagrożone korupcją; Zakres zadań...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-03-15

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym,...

Więcej informacji

Asystent

2024-03-15

Krajowa Informacja Skarbowa

mazowieckie / Płock

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: Stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Rozwój umiejętności...

Więcej informacji

Audytor ds. funkcji korporacyjnych

2024-03-15

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Audytu Wewnętrznego

Więcej informacji

Specjalista ds. big data ryzyka kredytowego

2024-03-15

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas nieokreślony Biuro Informacji Ryzyka Kredytowego

Więcej informacji

Specjalista ds. inżynierii baz danych ryzyka kredytowego

2024-03-15

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas określony Departament Aplikacji Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw

Więcej informacji

Analityk procesów oceny ryzyka kredytowego

2024-03-15

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

na czas nieokreślony Departament Aplikacji Ryzyka Kredytowego Klienta Rynku Detalicznego i Przedsiębiorstw

Więcej informacji

Pokojowy/opiekun

2024-03-15

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Konstancin-Jeziorna

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie;sprzątanie pomieszczeń (oferta dla bezrobotnych lub poszukujących pracy w DPS lub WRiPZ- uzupełnienie)...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-03-14

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca w terenie, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,...

Więcej informacji