RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Referent

2023-01-15

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-15

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe obsługa klientów zewnętrznych, spoza...

Więcej informacji

Referent

2023-01-15

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Wołomin

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-15

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Więcej informacji

Referent

2023-01-15

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Radom

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-15

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych;...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-15

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów...

Więcej informacji

Inspektor

2023-01-15

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

mazowieckie / Mława

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych...

Więcej informacji

Referent

2023-01-15

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

mazowieckie / Ciechanów

Warunki pracy - praca w siedzibie Inspektoratu, - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu, - praca biurowa przy komputerze pow. 4 godzin. Zakres zadań...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-15

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji