Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie jest największym województwem naszego kraju, przodując zarówno pod względem zajmowanej powierzchni (35 558 km²), jak i liczby mieszkańców (powyżej 5,3 miliona osób).

Mazowsze należy do najbardziej zróżnicowanych pod względem urbanizacji, województw w kraju. Na jego terenie znajdują się zarówno wysoko rozwinięte gospodarczo i ekonomicznie aglomeracje miejskie, jak i niezurbanizowane wiejskie tereny rolnicze.

Pod względem administracyjnym, województwo dzieli się na 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu. Z kolei powiaty dzielą się na 314 gmin. Największą liczbę stanowią gminy wiejskie, jest ich aż 229. Pozostałe to gminy miejskie (35) i gminy miejsko-wiejskie (50). Województwo liczy 86 miast, z których największym jest oczywiście Warszawa. Jedna trzecia ludności całego województwa, to mieszkańcy stolicy. Do pozostałych, większych aglomeracji miejskich Mazowsza należą: Radom (z liczbą mieszkańców: ponad 217 tysięcy), Płock (ponad 122 tysiące mieszkańców), Siedlce (ponad 76 tysięcy osób). Powyższe dane dotyczą stanu z 2014 roku.

Praktycznie we wszystkich większych miastach województwa, choć pod tym względem przoduje oczywiście Warszawa, prowadzonych jest bardzo dużo inwestycji zarówno krajowych, jak i z kapitałem zagranicznym. Dzięki temu powstają coraz to nowe miejsca pracy, przyczyniając się tym samym do rozwoju regionu i zmniejszania bezrobocia. A poziom bezrobocia na Mazowszu, należy do jednych z najniższych. W kwietniu tego roku, stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego wyniosła 6,8 procent.

Na zatrudnienie w województwie mazowieckim, mogą liczyć przedstawiciele wszystkich profesji i branż. Oferty pracy na Mazowszu dotyczą zarówno podstawowych stanowisk fizycznych, jak i wysoko wykwalifikowanych specjalistów i kadry menadżerskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *