Struktura bezrobocia na Mazowszu

Na terenie województwa mazowieckiego jest najwięcej osób bezrobotnych (187,7 tysięcy osób), ale to tylko ze względu na najwyższą liczbę mieszkańców całej Polski. Prawdziwą sytuację bezrobocia odzwierciedla wyrażony w procentach, stosunek liczby bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo, czyli stopa bezrobocia. W marcu 2017 roku, stopa bezrobocia w województwie mazowieckim wyniosła 7 %. Mazowsze wyprzedziły jedynie województwa: wielkopolskie (4,9 %), śląskie (6,5 %), małopolskie (6,6 %). Województwo pomorskie miało taką samą wartość jak mazowieckie (7 %).

Stopa bezrobocia w poszczególnych podregionach województwa mazowieckiego jest bardzo zróżnicowana. Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, końcem marca tego roku sytuacja wyglądała następująco: Najniższa stopa bezrobocia była w m. st. Warszawa i wyniosła 2,7 %. W podregionie warszawskim zachodnim 5,5 %, w podregionie siedleckim 8,1 %, w warszawskim wschodnim 9,2 %, w podregionie ostrołęckim 12,4 %, w podregionie ciechanowskim 13,2 %, w podregionie płockim 13,3 %, i w reszcie na końcu, z najwyższą stopą bezrobocia dla całego województwa mazowieckiego – w podregionie radomskim 17,4 %. Najwyższe bezrobocie zanotowano w powiecie szydłowieckim (28,1 %).

Z ogółu bezrobotnych na Mazowszu, największy udział procentowy stanowią osoby, które wcześniej już gdzieś pracowały. Ponad połowa wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, to osoby pozostające na bezrobociu długotrwale. W styczniu 2017 roku mazowieckie urzędy pracy pozyskały ponad 20 tysięcy wolnych miejsc pracy, z czego, za ich pośrednictwem zatrudnienie otrzymało niespełna 7 tysięcy osób, co stanowiło ponad 78 procent ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych, zarejestrowanych w województwie mazowieckim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze oferty pracy:

Laborant / Laborantka

dzisiaj

EcoWipes

mazowieckie / Nowy Dwór Mazowiecki

Więcej informacji

Koordynator / Koordynatorka Zespołu Pielęgniarskiego

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, ul. Bobrowiecka 1

Więcej informacji
Więcej ofert pracy