RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Radca

2023-03-11

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca na stanowisku może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami), częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Miejsce...

Więcej informacji

Inspektor

2023-03-11

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - wyjazdy w teren celem przeprowadzania kontroli - praca z komputerem - obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

2023-03-11

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Specjalista

2023-03-11

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a: Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-11

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją...

Więcej informacji

Specjalista

2023-03-11

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Inspektor

2023-03-11

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

mazowieckie / Bronisze

Warunki pracy - wyjazdy w teren celem przeprowadzania kontroli - praca z komputerem - obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

2023-03-11

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - stres związany z pracą pod presją czasu, -...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-03-11

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania...

Więcej informacji

Jedlnia - pomocnik piekarza

2023-03-10

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

mazowieckie / Jedlnia-Letnisko

wg harmonogramu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: uczciwość, punktualność

Więcej informacji