RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Pracownik biurowy

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Prowadzi rozmowy telefoniczne, organizuje spotkania, asystuje kierownictwu, obsługuje klientów/petentów. Praca w zespole osób, posługujących się...

Więcej informacji

Pracownik biurowy

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Prowadzi rozmowy telefoniczne, organizuje spotkania, asystuje kierownictwu, obsługuje klientów/petentów. Praca w zespole osób, posługujących się...

Więcej informacji

Asystent kierownika montażu rurociągów

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Wsparcie przełożonego w tworzeniu harmonogramów robót, raportów z robót i dostaw oraz inne zadania wskazane przez przełożonego. Praca w zespole osób,...

Więcej informacji

Asystent kierownika do spraw jakości

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Wsparcie przełożonego w tworzeniu raportów dla organizacji, zapewnianie przepływu informacji z różnymi działami organizacji oraz inne zadania wskazane...

Więcej informacji

Magazynier-logistyk

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Kontroluje jakość i ilość towaru przyjmowanego i wydawanego oraz rozmieszczanie towarów w magazynie. Praca w zespole osób, posługujących się...

Więcej informacji

Asystent kierownika bhp

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Wsparcie codziennej pracy przełożonego, pomoc w obsłudze korespondencji z obszaru BHP, inne zadania wskazane przez przełożonego. Praca w zespole osób,...

Więcej informacji

Asystent kierownika do spraw technicznych

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Wsparcie przełożonego w przygotowaniu harmonogramu prac, nadzorowaniu i koordynowaniu oraz uaktualnianiu i monitorowaniu postępu robót względem...

Więcej informacji

Asystent kierownika robót montażowych

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Wspieranie przełożonego w planowaniu prac wewnętrznych zespołów montażowych, pomoc w koordynacji firm podwykonawczych oraz inne zadania wskazane przez...

Więcej informacji

Asystent kierownika budowy

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Wsparcie w koordynowaniu prawidłowego obiegu informacji, zarządzaniu korespondencją, organizowaniu spotkań, inne zadania wskazane przez przełożonego....

Więcej informacji

Asystent kierownika projektu

2024-04-07

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

Wspieranie przełożonego/zespołu w przygotowaniu harmonogramów, pomoc w kontrolowaniu terminowości zadań oraz inne zadania wskazane przez przełożonego....

Więcej informacji