RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Starszy specjalista

2024-06-05

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-06-05

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-06-05

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Więcej informacji

Starszy referent

2024-06-05

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Więcej informacji

Referent

2024-06-05

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

Więcej informacji

Podreferendarz

2024-06-05

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne...

Więcej informacji

Inspektor transportu drogowego

2024-06-05

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Inspektor

2024-06-05

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Więcej informacji

Inspektor

2024-06-05

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca w terenie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-06-05

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie...

Więcej informacji