RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Główny specjalista

2023-01-24

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2023-01-24

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca laboratoryjno-biurowa polegająca na wykonywaniu badań genetycznych do opinii kryminalistycznych i przygotowywaniu projektów opinii oraz...

Więcej informacji

Młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

2023-01-24

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Więcej informacji

Starszy asystent

2023-01-24

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się winda. Toaleta przystosowana do potrzeb osób...

Więcej informacji

Asystent

2023-01-24

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta...

Więcej informacji

Referent

2023-01-24

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Więcej informacji

Specjalista

2023-01-24

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Naczelnik wydziału

2023-01-24

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji

Podreferendarz

2023-01-24

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa związana z wykonywaniem rejestracji pakietów kryminalistycznych i dokumentacji w Zbiorze Danych DNA i...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2023-01-24

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją,...

Więcej informacji