RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

Starszy specjalista

2024-02-15

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Inspektor zakładów górniczych

2024-02-15

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie, Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza,...

Więcej informacji

Młodszy specjalista

2024-02-15

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub...

Więcej informacji

Podreferendarz

2024-02-15

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Specjalista

2024-02-15

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany...

Więcej informacji

Inspektor

2024-02-15

Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

mazowieckie / Białobrzegi

Warunki pracy praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks; praca w stystemie ośmiogodzinnym,...

Więcej informacji

Starszy referent

2024-02-15

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Winda,...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-02-15

Główny Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-02-15

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Więcej informacji

Starszy specjalista

2024-02-15

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb...

Więcej informacji